Tuunaa Tuottoa on toimivaksi testattu yhteistyön malli luovien alojen yrittäjille. Valtakunnallisen luovien osaajien Tuunaajaverkoston yritykset kehittävät ja tuottavat uusia, tuoreita palvelutuotteita keskisuurille ja suurille yrityksille.

Tuunaajat ovat yrityksiä, jotka haluavat panostaa aineettomaan arvonluontiin, kehittää eri aloilla toimiville yritysasiakkaille uudenlaisia palveluita ja toimia verkostossa. Isojen ja pienten yhteistyö lisää sekä luovien alojen että kohdeyritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä luo kokonaan uutta, arvokasta liiketoimintaa ja työllisyyttä Suomeen. 

Yhdessä syntyy tulosta!

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hanketta koordinoi vuosina 2015-2017 Novago Yrityskehitys Oy ja mukana ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Posintra Oy, Into Seinäjoki Oy sekä Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (HUMAK). Hankkeessa tuotettu malli on pohja luovan alan yritysten yhteiselle liiketoiminnalle tulevaisuudessa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan unionin tuella.
Lue lisää hankkeesta >>