Verkosto muotoutuu eri puolilla Suomea

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 toimii viidellä alueella: Länsi-Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa sekä Keski-Suomessa. Jokaisella alueella muodostetaan 10–15 monialaisen luovan alan yrityksen eli Tuunaajan ryhmä. Niin ikään kaikilta alueilta mukaan valitaan kahdesta neljään kasvu- tai rakennemuutosalan kohdeyritystä, joille Tuunaajat rakentavat palveluita.

Hankkeen aikana työskennellään sekä alueellisesti ryhmänä että valtakunnallisissa työpajoissa. Osa kohtaamisista järjestetään virtuaalisesti.

TuuniCafeissa työstetään palvelutuoteideoita, opitaan toimimaan yhdessä ryhmänä, vieraillaan luovissa yhteisöissä ja ollaan – usein virtuaalisesti – yhteydessä muiden alueiden ryhmiin. Tuunaajat tapaavat alueiden omissa TuuniCafeissa säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.

Työpajoissa paneudutaan esimerkiksi aineettomien oikeuksien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen, verkostotuottajuuteen, tuotteistamiseen ja brändäämiseen, myyntiin ja markkinointiin, verkostona toimimiseen, osuuskuntayrittäjyyteen, sopimus- ja tarjousosaamiseen sekä digitaalisuuden mahdollisuuksiin. Työpajoissa on asiantuntijapuheenvuoroja ja niissä valmistellaan uusien, yhteisten palvelu- ja/tai tuoteideoiden ja toimintatapojen rakentamista.

Tuunaa Tuottoa -verkostovalmennuksissa harjaannutaan verkostomaiseen työskentelytapaan ja säännölliseen yhteydenpitoon asiakasyrityksiin. Järjestettyjen tilaisuuksien ohella toimijat pitävät yhteyttä yhteisesti sovituilla viestintäalustoilla ja sosiaalisessa mediassa.