Vauhtia pienten ja isojen yritysten yhteistyöhön

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hankkeessa kasvatetaan ja kehitetään luovien alojen yritysten verkosto, joka muodostaa valtakunnallisen luovien osaajien pankin.

Yritykset kehittävät yhdessä palveluita ja tuottavat näin uutta ja arvokasta liiketoimintaa mukaan valituille asiakasyrityksille. Hankkeessa kasvatetaan sekä Tuunaajayritysten että alueilta valittujen asiakasyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Näin synnytetään uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä Suomeen.

Aineeton arvo on taloudelle yhtä tärkeää kuin aineellinen. Tuunaa Tuottoa -hankkeessa satsataan aineettomaan arvonluontiin.

Tuunaa Tuottoa -yritysryhmät toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana Länsi-Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Etelä-Savossa, Jyvässeudulla sekä Etelä-Pohjanmaalla. Tuunaajayrityksiä sparrataan runsaan vuoden aikana yrityskehitysyhtiöissä ja valtakunnallisessa verkostossa: aihepiirejä ovat mm. asiakastarpeiden tunnistaminen, palveluiden tuotteistaminen, hinnoittelu, aineettomat oikeudet, brändäys, digitaalinen liiketoiminta, palvelujen esittely sekä markkinointi ja myynti. 

Kasvatamme ennen kaikkea pienten yritysten osaamista toimia keskisuurten yritysten kanssa. Pienet yritykset tarvitsevat tarkkanäköisyyttä ja kykyä ennakoida isojen yritysten haasteita. Yhdessä pienet yritykset voivat luoda uskottavaa ja kilpailukykyistä palvelutarjontaa.
– Outi Nyman, Novago Yrityskehitys Oy, Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hankkeen projektipäällikkö

Pilottihankkeesta vahva pohja

Ensimmäinen Tuunaa Tuottoa -hanke toteutettiin vuosina 2014-2015: kymmenen nuorta luovan alan yritystä kohtasi kaksi lohjalaista teollisuusyritystä. Yhteistyön myötä asiakasyrityksille syntyi muun muassa uudenlaista markkinointiviestintää sekä aivan uusia tapoja palvella ja hyödyttää asiakkaita. Syntyi sitä, mitä oltiin hakemassa: uutta liiketoimintaa ja uusia tapoja luoda aineetonta arvoa.

Olen ylityytyväinen. Yllätyin, että tämä on näin hyvä! Sain paljon enemmän kuin odotin. – Toimitusjohtaja Juhani Hyry, Hyrles Oy

Tuunaa Tuottoa -pilottihankkeessa mukana olleet (pdf)

Hyvien kokemusten siivittämänä jatkohanke käynnistettiin valtakunnallisena: vetureina ovat alueelliset kehitysyhtiöt. Tuunaa Tuottoa -verkostoprosessi on tarkoitus levittää koko Suomeen ja myös kansainvälisille markkinoille kumppaniverkostojen avulla. Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hanketta koordinoi Novago Yrityskehitys Oy ja mukana ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Posintra Oy, Into Seinäjoki Oy sekä Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (HUMAK). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan unionin tuella.